THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG VIÊN KHỦNG LONG NGÂN HÀ

Địa chỉ: Quảng Trường 3, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Hotline: 0948.242.242 – 0919.742.999

Email: aothuatgiamrken@gmail.com

Cả tuần: 8h00 – 21h30